Paweł Lis
 
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie handlowym, kontraktach gospodarczych, w tym w negocjowaniu i tworzeniu umów, prawie spółek oraz zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego realizowane przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (ODiTK) w Gdańsku. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.
 
Kontakt : p.lis@legaloffice.pl  
Mikołaj Franas  

Prawnik, germanista, absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik naukowo-dydaktyczny tegoż wydziału. Referent oraz uczestnik licznych konferencji i seminariów, autor publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

 
Kontakt : m.franas@legaloffice.pl  
 
   
 

© Legaloffice - Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Lis


tel : + 48 58 350 56 99
fax : + 48 58 346 27 16
 
realizacja : noveo interactive

Kancelaria prawna gdańsk, Radca prawny gdańsk, Prawnicy gdańsk, Porada prawna gdańsk, pomoc prawna gdańsk, prawnik gdańsk zamówienia publiczne